Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Zespoły w 2 b piszą ogłoszenie

Dnia 04.03.2014 w klasie 2 b uczniowie pracowali w grupach. Każdy zespół wybrał lidera, który jednocześnie był jego obserwatorem. Dzieci przypomniały zasady dobrej współpracy i przystąpiły do wykonywania zadań.

Grupy miały ułożyć definicje zwierząt hodowlanych i domowych oraz posegregować na plakacie wybrane ilustracje. Następnie pisały ogłoszenie o zaginionym zwierzaku według stałych elementów tej formy wypowiedzi. Po wykonaniu prac obserwatorzy dali członkom zespołów informację zwrotną na temat ich współpracy. Grupy zdobyły punkty i w nagrodę otrzymały dyplomy opiekuna zwierząt. Lekcję przygotowała i poprowadziła Pani Bożena Sawicka. Gościem na zajęciach była Pani Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym. Przyglądała się pracy zespołowej uczniów i rozmawiała z liderami zespołów nauczycielskich naszej szkoły na temat metod i zasad pracy zespołowej.