Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy – I etap

W dniu 15.04.13 roku nastąpiło podsumowanie działań uczniów w ramach projektu – „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”. Podczas spotkania trzy drużyny – „Piraci”, „Turyści” i „Kucharze” opowiedziały zebranym rodzicom i nauczycielom o kilkumiesięcznych działaniach. Prezentacje uczniów oceniali rodzice według następujących kryteriów: logiczna konstrukcja wystąpienia, przystępność przekazu, poprawność językowa, staranność prezentacji, estetyka wykonanych plakatów, broszur, albumów, uzasadnienie wyborów, wielostronne ujęcie tematu, oryginalność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu,

Pierwsza grupa tematyczna – „Morze Bałtyckie” wykonała jacht marzeń, „Czarną Perłę Bałtyku”. Żaglowiec ma piracką banderę i skrzydła jak u anioła. Przedstawicielka drużyny Agata Jasińska omówiła jego budowę. Pięknie opowiadała o polskich statkach – Fryderyku Chopinie, Darze Młodzieży, Darze Pomorza, wymieniła znaki wodne – zakazu, nakazu, informacyjne. Mówiła także o latarni morskiej i busoli. Druga grupa swoje działania zatytułowała „Z biegiem fal”. Opracowała album z trasą po portach i wyspach Morza Bałtyckiego. Zaprezentowała pokaz multimedialny „Rejs dookoła Bałtyku”. Przedstawicielka grupy Magdalena Trzaska podzieliła się informacjami o Gdańsku, Kłajpedzie, Rydze, Helsinkach, Sztokholmie, Kopenhadze i Rostocku. Dzieci przygotowały scenkę rodzajową „Dokąd pojedziemy na wakacje?”

Szymon Jarmołowski i Patryk Graban, reprezentanci  trzeciej grupy „Słodki śledź” omówili budowę ryby, gatunki ryb Morza Bałtyckiego, zaprezentowali stroje ludowe. Przedstawili wszystkim tradycyjne potrawy Rosji, Estonii i innych państw. Tomasz Sobuń przygotował film pt. ”Jak należy jeść rybę?” Cała grupa nagrała także film w domu  jednej z uczennic pokazujący etapy przygotowania „Pokusy Janssona” i „Ciasteczek szafranowych”- tradycyjnych potraw nordyckich. Na koniec wszyscy uczestnicy zaśpiewali szantę. Projektem koordynuje Pani Bożena Likierska, a wspiera ją Pani Karolina Kurapiewicz. Rodzice gromkimi brawami docenili trud uczniów i nauczycielek. Wierzymy, ze dzieciom uda się zdobyć główną nagrodę projektu – udział w obozie żeglarskim. Trzymamy za Was kciuki!

 [nggallery id=239]