Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

2b uczy się ortografii

12 grudnia Pani Dorota Jukowska przeprowadziła zajęcia w klasie 2b w ramach edukacji polonistycznej. Tematem przewodnim zajęć było usystematyzowanie i utrwalenie reguł ortograficznych pisowni wyrazów z „ó”, „u”. Celem lekcji było poznanie nowych zasad pisowni wyrazów z ” u”; utrwalenie pisowni poznanych wcześniej wyrazów z „ó” oraz wdrożenie uczniów do pracy w grupie.Zajęcia rozpoczęły się od spotkania w kole i przywitania się. Następnie Pani Dorota zapoznała uczniów z tematem zajęć, celami oraz przedstawiła zadania, które będą czekały na uczniów w trakcie trwania spotkania. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda grupa wybrała lidera i przypomniała zasady dobrej współpracy. Na tablicy Pani Dorota wywiesiła zadania dla uczniów.

Kolejnym etapem było zapoznanie uczniów z nową zasadą pisowni wyrazów z „u”. Uczniowie byli bardzo skupieni i jeżeli coś było dla nich niezrozumiałe od razu pytali. Wszyscy starannie w swoich słowniczkach zapisywali zasadę oraz wyjątki.

Kolejne zadanie, które czekało na uczniów miało atrakcyjną formą, pobudziło ich pomysłowość oraz kreatywność. Zespoły losowały karteczki z wyrazami z trudnościami ortograficznymi. Następnie uczniowie rysowali postaci oraz części ubrania, np.: Zuzia- spódnica. Powstały trzy kolorowe plakaty. Każda grupa zaprezentowała efekty swojej pracy oraz zyskała uznanie pozostałych grup za prawidłowo wykonane zadania.

Po kreatywnym zadaniu, uczniowie otrzymali lizaki ortograficzne z „u” lub „ó”. W zależności od tego jaki wyraz usłyszeli taki lizak podnosili.

Kolejne ćwiczenie pokazało, iż uczniowie klasy 2b wspierają się i pomagają sobie. Każda grupa otrzymała listę imion i ubrań z literą „u”, „ó”. Ich zadaniem było utrwalenie i sprawdzenie, czy wszyscy członkowie grupy pamiętają te wyrazy. Uczniowie przepytywali się nawzajem. Kolejną formą utrwalenia pisowni wyrazów z „u”, „ó” było uzupełnianie tekstu z trudnościami ortograficznym.

Następnie uczniowie wykorzystując metodę „Dwie gwiazdki i jedno życzenie” informowali siebie nawzajem, co poszło dobrze, a nad czym trzeba będzie jeszcze popracować.

Podsumowanie zajęć polegało na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania:

Kto z Was potrafi wymienić 5 nazw ubrań, które piszemy przez „u” oraz jedno ubranie z „ó”?

Kto z Was potrafi wymienić 5 imion, które piszemy przez „u” oraz jedno imię „ó”?

Uczniowie podnosili kartoniki o odpowiednim kolorze, które sygnalizowały:

– jestem w stanie bezbłędnie wykonać to zadanie;

– mam niewielkie problemy z wykonaniem tego zadania;

– nie potrafię wykonać tego zadania.

Na zakończenie uczniowie  ( chętni) dokończyli zdanie:

” Dzisiaj dowiedziałem się, że…”

Po krótkiej rozmowie podsumowującej, uczniowie stwierdzili, iż cel został osiągnięty, praca w grupach przyniosła pozytywne efekty i każda grupa osiągnęła swój cel.

Wszystkie etapy zajęć były na bieżąco omawiane. Prowadząca zajęcia motywowała uczniów i wspierała ich na każdym kroku.

Podczas zajęć Pani Dorota wykorzystała elementy oceniania kształtującego (zapoznała ucznia z celem zajęć, przedstawiła nacobezu, uczniowie  otrzymywali informacje zwrotne) oraz metody aktywizujące. Duże zaangażowanie nauczycielki, różnorodne ćwiczenia i zabawy, sprawiły, iż czas poświęcony na zajęcia szybko minął.

Motto : 

„ Nie takie ważne, żeby uczeń dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział;

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał;

nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało…”

                                                                                  Janusz Korczak