Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Z Unią Europejską u sześciolatków

Sytuacja pandemiczna w kraju, zamknięte szkoły, nauczanie zdalne – wydawało się, że z lekcji w przedszkolu w tym roku nic nie wyjdzie. A jednak… udało się.

Dwie godziny zajęć, dwa spotkania i uśmiechnięte buzie dzieci – warto było.

23 kwietnia i 7 maja Młodsze Ambasadorki projektu „Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego”:  Sara Chmielewska i Karolina Stańczak– uczennice klasy 2ar ZSP 3 pod kierunkiem Pani Iwony Krauze – nauczycielki historii i Starszej Ambasadorki projektu, w ramach innowacji pedagogicznej „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” udały się z wizytą on-line do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Malborku,  do grupy sześciolatków.

Na pierwszych zajęciach skupiłyśmy się na Unii Europejskiej. Sześciolatki wysłuchały mitu o Europie. Bardzo dobre, pełne dotyczące treści mitu odpowiedzi wskazały, że dzieci bardzo uważnie słuchały. Następnie każde z dzieci podało swoje imię, a prowadząca zajęcia wymieniła kraje europejskie tworzące UE. Przedszkolaki mówiły co ich łączy, powiedziały o współpracy, przyjaźni  i pomocy – tym samym grupa przedszkolna została porównana do Unii Europejskiej,  w której też występują określone zasady i państwa wspólnie podejmują decyzje.

Wiedząc już, co to UE, przyszedł czas na omówienie symboli UE. Sześciolatki dowiedziały się o symbolice flagi, wysłuchały fragmentu hymnu UE –„Oda do radości” i hymnu Małego Europejczyka. Dowiedziały się o walucie – euro. Okazało się, że dzieciaki dysponują całkiem duża wiedzą na ten temat. Następnie poznały maskotkę UE Syriusza, który w każdym kraju występuje w innym stroju,  zawierającym elementy narodowe. Każdy przedszkolak dostał szkic maskotki i zadanie, aby nadać maskotce własne życie, w takich kolorach, które według niego miały przypominać Polskę.

Na koniec zajęć dzieci wysłuchały opowieści o dziewczynce, która wyjechała z rodzicami z Polski i uczyła się obcego języka – dowiedziały się, że warto uczyć się języków obcych.

Drugie zajęcia poświęcone były majowym świętom, a zwłaszcza dwóm: 2 maja – Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i 9 maja – Dniu Europy – dniu, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie.

Sześciolatki dowiedziały się, jak powstały polskie symbole narodowe, skąd na nich barwy biel i czerwień. Zobaczyły jak zmieniało się godło na przestrzeni wieków. Świetnie też odpowiadały na pytania do piosenki o fladze. Pokazały, jaką postawę przyjmujemy, kiedy słuchamy polskiego hymnu. Nie zabrakło też zabawy i rywalizacji w szybkości układania puzzle flagi i godła.

Z prezentacji dowiedziały się jak doszło do powstania Unii Europejskiej, poznały jednego z ojców założycieli UE- Roberta Schumana. Kolorowały flagę UE i krajów wchodzących w skład UE. Ułożyły puzzle pokazujące mapę UE oraz ją pokolorowały.

Choć nie miałyśmy bezpośredniego kontaktu z dziećmi, a istniejąca sytuacja wymusiła na nas inny sposób prowadzenia zajęć, to nie przeszkodziło nam to w realizacji zamierzonych celów, którymi było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z Unia Europejską.

Zajęcia były wielkim wyzwaniem, nie tylko dla nas – Ambasadorek projektu, ale i dla nauczycielek grupy sześciolatków – Pań Anny Ościłowskiej i Barbary Wojtasik, którym bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu lekcji i wspaniałą współpracę.

Młodsze Ambasadorki Karolina i Sara stanęły na wysokości zadania. Tak napisały po zakończeniu zajęć: „Wraz z Karoliną miałyśmy zaszczyt gościć u naszych mądrych jak i ambitnych maluchów. Dzieciaczki aktywnie uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez nas, scenariusz był trudny, jednak poradziły sobie, znały odpowiedź na każde pytanie. Jesteśmy z nich bardzo dumne, mamy nadzieję że będziemy mogły na dalszych spotkaniach dzielić się z nimi wiedzą którą posiadamy.”