Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Uczniowie naszej szkoły nagrodzeni!

12 maja 2021 roku Burmistrz Miasta Malborka Pan Marek Charzewski podczas spotkania wręczył nagrody uczniom z Naszej szkoły, których prace zostały zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Talent i kreatywność uczniów Jakuba Maślińskiego z klasy Ia i Oskara Bienieckiego z klasy Ic zostały zauważone i docenione. Chłopcy wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Malborka.