Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Ciekawa lekcja historii…

W dniu 04.04.2011r. na lekcji historii, uczniowie klasy 4a, zapoznali się z pojęciem „źródła historyczne”, poznawali rodzaje źródeł historycznych, porządkowali źródła i podawali ich przykłady.

Praca w zespołach dała im wiele radości, klepsydra odmierzała czas, a oni klasyfikowali źródła na pisane i materialne. Wśród tych pierwszych wyróżnili: gazety, książki, dokumenty, listy, pamiętniki, roczniki i kroniki. Wśród materialnych: pieniądze, lornetki, zegarki, ryngrafy, zegarki, odznaczenia, klucze, guziki.

Wszystkie te źródła leżały na stolikach zespołów. Dzieci mogły dotknąć, przyjrzeć się tym cennym przedmiotom historycznym i je sklasyfikować.

Razem z Panią Ewą Trębas na specjalnej „drabinie” zaznaczały, które z celów lekcji już zrealizowały. Indywidualnie oceniły swoją pracę.

Relacja fotograficzna z tej lekcji poniżej.

Zapraszamy inne klasy do opowiadania o ciekawych lekcjach w naszej szkole.

[nggallery id=24]