Czego się można nauczyć od Dziadka?

22 styczna Pani Edyta Hołub przeprowadziła lekcje języka polskiego w klasie 4c. Temat spotkania brzmiał: „Czego się można nauczyć od dziadka?” Pierwszym etapem spotkania było zapoznanie uczniów z celami zajęć oraz tematem, a także zapoznanie uczniów z nacobezu. Po zapoznaniu się z celami oraz tematem uczniowie razem z nauczycielką zastanowili się nad bardzo ważna kwestią- Kim są dla nas najbliżsi? Jakie znaczenie dla nas mają? Pani Edyta wraz z uczniami wykorzystując jedna z metod aktywizujących ” Burza mózgów” ustaliła, iż: na najbliższych zawsze można liczyć; dają nam wsparcie i pomoc: kochają i są z nami, gdy jest nam dobrze i gdy jest nam źle, są z nas dumni. Następnie uczniowie zostali zaproszeni do ożywionej  dyskusji na temat idealnego  dziadka. Na pytanie ” Co robi idealny dziadek?” uczniowie odpowiadali: troszczy się o nas, kocha nas, uśmiecha się do nas i przytula, uczy nas różnych rzeczy, bawi się z nami, pomaga, czyta nam książki.

Na pytanie ” Jaki jest idealny dziadek?” dzieci odpowiadały:

 • miły, mądry,
 • pomocny, zabawny,
 • niesamowity, życzliwy,
 • wyjątkowy, cierpliwy

Nauczycielka słuchała uczniów, naprowadzała, dawała wskazówki. Pozwalała swoim uczniom na dzielenie się spostrzeniami oraz doświadczeniami.

Kolejnym etapem zajęć była analiza fragmentu książki Angeli Nanetti „ Mój dziadek był drzewem czereśniowym”.

Po wysłuchaniu fragmentu książki oraz  informacji dotyczących zadań, które na nich czekały uczniowie rozpoczęli analizę tekstu i odpowiadali na kilka pytań związanych z nim.

Uczestnicy lekcji odpowiadali na następujące pytania:

 • ” Kim jest narrator?” uczniowie bezbłędnie odpowiedzieli, że wnuk, który przedstawia nam wydarzenia.
 • „Czym zajmował się dziadek?” , ” W którym miejscu ogrodu dziadek spędzał czas?”

Dziadek Oktawian był ogrodnikiem, niezwykłym ogrodnikiem, który opiekował się roślinami, rozmawiał z nimi i lubił odpoczywać pod drzewem czereśniowym, które nazwał Felicjan. Okazało się, że babcia Teodora zmarła i dziadek tyle czasu spędza w ogrodzie, ponieważ było to  ulubione miejsce babci i z tym miejscem wiążą się niezapomniane wspomnienia.

Uczniowie dokonali bardzo głębokiej analizy, wykorzystując swoje przemyślenia i spostrzeżenia.

Kolejnym zadaniem było wypełnienie schematu podsumowującego analizę tekstu. W schemacie zawarte były następujące pytania:

 • Jakie były pszczoły?- najedzone, latające, brzęczące
 • Jakie były ptaki?– ćwierkające, głośne, szczęśliwe, kwilące
 • Jakie było drzewo?- żywe, stare, duże, magiczne, oddychające
 • Jak poznajemy drzewo?- umysłem, słuchając go, cierpliwością.

Każdy etap zajęć i każde zadanie było dokładnie omówione. Uczniowie wypowiadali się pełnymi zdaniami bazując na wysłuchanym tekście oraz swoich przeżyciach.

Kończąc spotkanie nauczycielka poprosiła uczniów o dokończenie zdania- „Podczas dzisiejszej lekcji nauczyłam się/ dowiedziałam się…”:

 • ” niektóre rzeczy nie muszą być żywe, by się przy nich dobrze czuć”;
 • ” warto doceniać najbliższych i to, że są”;
 • ” trzeba szanować drugiego człowieka”;
 • ” dobro do nas zawsze powraca”;
 • ” rodzina jest najważniejsza”;
 • ” trzeba dbać o dziadków”;
 • ” warto doceniać rośliny”

Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali krótkie zadanie domowe , które polegało na napisaniu w kilku zdaniach, czego dobrego może nauczyć się wnuk od swoich dziadków?

Pani Edyta motywowała uczniów na każdym etapie pracy. Wszystkie zadania były szczegółowo objaśnione. Po wykonaniu poszczególnych zadań uczniowie otrzymywali informacje zwrotną.  Nauczycielka także  pozytywnie wzmacniała swoich podopiecznych. Podczas zajęć Pani Edyta wykorzystała metody aktywizujące. Zaangażowanie nauczycielki, sposób prowadzenie zajęć  sprawiły, iż uczniowie z przyjemnością uczestniczyli w spotkaniu.

Złote myśli:

„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.”

(Rudolph Giuliani)

 

„Dziadek to ktoś, kto ma srebrne włosy i złote serce.”

 

” Dziadek… zadasz mu krótkie pytanie, a on ci opowie całą historię. To skarbnica wiedzy”

 

” Dziadkowie dają bezwarunkową miłość, oparcie… Miejsce, gdzie wnuki zawsze mogą przyjść, jeśli tego właśnie potrzebują… Pozwalają wnukom samym rozwiązywać swoje problemy.”

                                                                                                            (Jennifer Weiner)