Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością

Dnia 21 kwietnia odbył się konkurs pięknego czytania, w którym wzięli udział uczniowie klas czwartych. Celem konkursu było zachęcenie do czytania, rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa i przybliżenie literatury dziecięcej.Pierwszym etapem konkursu były eliminacje klasowe. Z każdej klasy IV wybrano dwóch zawodników, którzy byli reprezentantami podczas kolejnego etapu.

Konkurs składał się z dwóch zadań. Pierwsze polegało na pięknym przeczytaniu   wylosowanego fragmentu baśni O dzielnym ołowianym żołnierzyku Ch. Andersena. Do tego zadania uczestnicy przygotowali się w domu. Wszystkie fragmenty stanowiły całość baśni.

Drugie zadanie było trudniejsze. Polegało na przeczytaniu wylosowanego, wcześniej nieznanego tekstu. Wszystkie fragmenty pochodziły z książki G. Kasdepke pt.: Co to znaczy…

Pięknego czytania wysłuchały dzieci z klas O-I przebywające w tym czasie w świetlicy szkolnej.

Wszyscy zawodnicy byli doskonale przygotowani, różnice zaznaczyły się przy czytaniu fragmentu nieznanego. Jury w składzie p. Patrycja Biegańska-Sawicka, Wiktoria Marszałkowska oraz Dominika Dolik (uczennice klasy VI C) oceniając zawodników brały pod uwagę następujące kryteria: płynność czytania, intonacja i barwa głosu. Wyniki były następujące:

I miejsce – Małgorzata Rogowska – kl. IV C

II miejsce – Kinga Parafiniuk – kl. IV C

III miejsce – Piotr Zakrzewski  – kl. IV A

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Leszczyńska (kl. IV B), Jakub Wójcicki (kl. IV B) oraz Jakub Filipkowski (kl. IVA). Gratulujemy!!!

http://sp5biblioteka.blogspot.com/