Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone, a od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których podsumujemy mijający rok szkolny.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole kończą się w tym roku szkolnym 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane będą świadectwa szkolne.

Ze względu na sytuację epidemiczną określone zostały procedury i harmonogram odbioru przez uczniów świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły. Wychowawcy klas poinformują Państwa o tym za pośrednictwem e – dziennika.

Świadectwa i inne dokumenty mogą być również odbierane indywidualnie w sposób ustalony przez Dyrektora Szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Szkoły.

Ponadto istotne jest, aby przestrzegać aktualnych przepisów i wytycznych Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczących ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Elżbieta Sumowska – dyrektor