Podziękowania dla Kadry Pedagogicznej

Pan Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska – przesłał na ręce dyrekcji szkoły list skierowany do nauczycieli. Zamieszczamy go poniżej i bardzo dziękujemy!