Duża pomoc dla małej Lenki

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego człowieka” (papież Franciszek). Lenka jest dziewczynką, która ma 5 lat i u której zdiagnozowano Zespół Battena. Potrzebna była nasza pomoc, aby przedłużyć jej życie, pomoc, którą może otrzymać w Niemczech. Grupa wolontariuszy z naszej szkoły nie była obojętna na prośbę zbiórki fantów. Od samego rana wolontariusze rozwieszali ogłoszenia i już następnego dnia przyjmowali paczki z darami. Odzew dzieci, które przynosiły swoje zabawki, gry, książki przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wolontariusze dokładnie pakowali wszystkie zebrane rzeczy. Duże wzruszenie wywołała grupa najmłodszych wolontariuszy z klasy 0a, którzy razem z paniami Ewą i Danusią oraz panem Bartkiem przynieśli ogromny worek zebranych zabawek. Swoje zabawki oddała również Kasia, która doskonale pamięta jaką wielką pomoc dostała podczas organizowanego dla niej w grudniu Festynu Adwentowego. Organizatorzy loterii fantowej, z której dochód będzie przekazany na leczenie Lenki byli wzruszeni i pod ogromnym wrażeniem odzewu ze strony naszej szkoły na ich prośbę pomocy.

 Z tego miejsca chcemy podziękować Dyrekcji, Rodzicom, Uczniom biorącym udział w zbiórce. Wszyscy wykazali się ogromnym gestem miłości i pomocy wobec drugiego człowieka.

*Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych festyn został przełożony. Czekamy na wyznaczenie nowej daty.

                                                                       Monika Kacperska i Anita Nowicka