Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Dwie godziny dla rodziny

14 marca w piękne słoneczne popołudnie odbyło się zakończenie trzyletniego cyklu zajęć edukacyjnych z programu „Zamki i rycerze” pod cykliczną nazwą „Śladami Wielkiego Mistrza”. Uczniowie klasy 3a uczestniczyli jednocześnie wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem w klasowej imprezie integracyjnej ,,Dwie godziny dla Rodziny”. Na zamku powitała nas prowadząca nasze zajęcia Pani kustosz Ewa Kasprzyk. Dzieci i rodzice ubrani w średniowieczne stroje zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z  grup otrzymała koperty z zadaniami i ruszyła na zamkowe podchody. Zaliczenie wszystkich „zamkowych stacji” i  zapisanie prawidłowych odpowiedzi było warunkiem zdania egzaminu na Żaka i otrzymania certyfikatu. Grupa I swoje zadania rozpoczęła na dziedzińcu Zamku Średniego przy Posągach Wielkich Mistrzów. Musieli podać imiona przynajmniej dwóch Wielkich Mistrzów i podać nazwę rodzaju zbroi. Później trzeba było przejść przez Most Zwodzony nad Suchą Fosą pomiędzy Zamkiem Średnim, a Wysokim i odpowiedzieć na pytania dotyczące funkcji mostu i nazwy rzemieślnika, który robił elementy kute na Zamku. Kolejna stacja to Kapitularz, gdzie  pytania dotyczyły ślubów i reguły zakonnej. Ostatnie zadanie Grupa I rozwiązywała w Kościele NMP na Zamku Wysokim. Tutaj padły  pytania dotyczące architektury naszego Zamku. Grupa II rozpoczęła swoje zadania na Wystawie Bursztynu. Pytania dotyczyły powstawania bursztynu oraz historii przebiegu ,,Bursztynowego Szlaku”. Na Zamku Średnim szukano malowideł ściennych postaci Wielkiego Mistrza. W Pałacu natomiast trzeba było rozpoznać rodzaje okien w pomieszczeniach zamkowych. Na Wystawie Witrażu w Południowym Skrzydle Zamku Wysokiego trzeba było opowiedzieć o poznanych sposobach  łączenia szkiełek. Grupa III w Zbrojowni   nazywała  typy broni, którymi posługiwali się rycerze. Następnie w rycerskiej kuchni na Zamku Wysokim szukała  i nazywała potraw  rozmieszczonych  na stole. W Komnatkach  na Zamku Wysokim i Dormitoriach   trzeba było odpowiedzieć na pytania dotyczące codziennego życia zakonników – rycerzy.

Nie było łatwo! Oczywiście udało się! Bo jak nie my, to kto? Po komisyjnym sprawdzeniu zadań uczniowie  klasy 3a otrzymali zasłużone certyfikaty.

Po  uroczystym ich wręczeniu z wielkim zapałem i wprawą strzelano z łuku do tarczy i uczestniczono w zabawach ruchowych ze sznurem. Rodzice czuwali nad ogniskiem  gdzie piekły się kiełbaski i dogadzali swym małym żakom słodkimi wypiekami. Na zakończenie zakopano zapieczętowany uczniowski list z wykonanymi zadaniami w Kapsule Czasu, którą odkopie się za 20 lat. Obiecaliśmy sobie, że przybędziemy w umówione miejsce pod nam tylko znanym murem. W przyjaznej atmosferze czas upłynął bardzo szybko, a postulat zmiany nazwy na „Cztery godziny dla rodziny- my o to prosimy” został przyjęty. Z takimi uczniami i ich rodzicami, jest  to wielka przyjemność ! Dziękujemy!