Dziękujemy klasie architektonicznej – 3AG

W czerwcu 2019 klasa 3AG zajęła się zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. W pracy pomagali nam architekci z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej: dr inż. arch. Elżbieta Marczak i dr inż. arch. Piotr Marczak. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykonali siedzenia z opon samochodowych. Pracując w grupach, bawili się farbami i tworzyli różne wzory na oponach. Rozmawiając z kolegami i koleżankami, dowiedziałam się, że zajęcia dały im dużo satysfakcji i radości, ponieważ ich kreatywne działania pozostawią „trwały ślad” na boisku szkolnym.

Weronika Kubic, Monika Przyboda                                                                                                           

Dziękujemy Wam bardzo!