Pożegnanie gimnazjalistów

W dniu 18 czerwca 2019 roku w auli szkolnej spotkali się uczniowie klas trzecich, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy. Uroczystość prowadził Pan Paweł Radziszewski. Po wprowadzeniu sztandarów – Gimnazjum nr 3 w Malborku, Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku i Związku Żołnierzy Armii Krajowej – odśpiewano hymn państwowy. Do zebranej młodzieży i przybyłych gości przemówił Pan Dariusz Rowiński, dyrektor Gimnazjum nr 3 w Malborku. Następnie wręczył najlepszym gimnazjalistom statuetki Batorego. Otrzymało je 31 osób ze średnią 5,0 i powyżej oraz wzorowym zachowaniem: Julia Partyka, Jakub Olszewski, Michalina Głąb, Aleksandra Godlewska, Wiktoria Mariola Kubic, Iga Magdalena Kęsicka, Natalia Witek, Oliwia Elżbieta Wolanin, Joanna Górska, Aleksandra Wohlert,  Julia Więckiewicz, Julia Kornacka, Wiktoria Kocwaj, Robert Ozga, Karolina Szkurłat, Julia Wąsicka, Adrian Kwiatkowski, Joanna Sobolewska, Bartosz Grzegorzewski, Ina Jaroszewicz, Weronika Skok, Jagoda Przybyszewska, Agata Szczuchniak, Zuzanna Szczuchniak, Laskowska Amelia, Markowska Agata, Majewska Anna, Zofia Lalak, Julia Michniewicz, Dominika Kuryłowicz, Julia Wiśniewska.

Puchary dyrektora szkoły dla laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych wręczyła Elżbieta Sumowska i nauczyciele prowadzący uczniów. Otrzymali je: Adrian Kwiatkowski, Joanna Górska, Julia Michniewicz, Weronika Skok, Julia Wiśniewska.

Puchary Słowika Szkoły otrzymały: Dominika Kuryłowicz, Julia Wiśniewska, Aleksandra Bochra, Klaudia Ziemba.

Złotymi Mikrofonami za prowadzenie szkolnej telewizji uhonorowano: Wojciecha Sylwanowicza, Damiana Stawickiego, Filipa Tomaszewskiego, Szymona Cicherskiego, Bartosza Grzegorzewskiego, Igora Gradzika, Kubę Kwiatkowskiego i Kacpra Zawickiego.

Najwyższą średnią w nauce zdobyła klasa 3P – 4,95 i otrzymała voucher na spektakl filmowy. W podobny sposób nagrodzono klasę 3E za społeczne działania na rzecz szkoły.

Dyrektor szkoły i nauczycielka wychowania fizycznego Pani Aldona Jaroszewska wręczyły Puchar dla Najlepszego Sportowca Roku – Patrykowi Wojtkowskiemu. Mistrzynie siatkówki otrzymały statuetki: Michalina Głąb, Aleksandra Godlewska, Mirella Miller i Natalia Witek.

Statuetkę Wolontariusza na Medal otrzymała Alicja Frost. Statuetkę Konferansjera – Łukasz Markowicz.

Statuetkę za wyjątkową osobowość i wybitne osiągnięcia – Adrian Kwiatkowski.

Medalami za wysokie wyniki na egzaminie zewnętrznym wyróżniono: Adriana Kwiatkowskiego, Mariusza Walerysia, Bartosza Grzegorzewskiego, Jakuba Kowala, Agatę Szczuchniak, Zuzannę Szczuchniak, Julię Partykę, Jakuba Olszewskiego, Michalinę Głąb, Aleksandrę Godlewską, Wiktorię Kubic, Igę Kęsicką, Natalię Witek, Oliwię Wolanin, Joannę Górską, Wohlert Aleksandrę, Julię Więckiewicz, Julia Kornacką, Wiktorię Kocwaj, Roberta Ozgę, Karolinę Szkurłat, Julię Wąsicką, Adriana Kwiatkowskiego, Joannę Sobolewską, Bartosza Grzegorzewskiego, Inę Jaroszewicz, Weronikę Skok, Jagodę Przybyszewską, Agatę Szczuchniak, Zuzannę Szczuchniak, Laskowską Amelię, Markowską Agatę, Majewską Annę, Zofię Lalak, Michniewicz Julię, Kuryłowicz Dominikę i Wiśniewską Julię.

Przyznano 9 statuetek – Maska, za działalność w kole teatralnym Lira. Otrzymali je: Laura Barnat, Mateusz Barnat, Jagoda Jaszewska, Adrianna Kita, Julia Kornacka, Łukasz Markowicz, Julia Pawlikowska, Milena Walendziak, Pulina Jabłońska.

Statuetkę Serce na dłoni – otrzymały: Ina Jaroszewicz, Daria Kaczmarek, Oliwia Szychalewska, Amelia Laskowska, Aleksandra Jancz, Patrycja Wyszyńska, Wiktoria Lis.

Statuetkę – Mistrzyni Tańca – otrzymały: Aleksandra Wohlert, Klaudia Ziemba, Paulina Jabłońska, Laura Barnat, Julia Więckiewicz, Julia Kornacka.

Statuetkę – Architekci – otrzymali: Igor Gradzik, Jakub Ruszkowski i Jakub Kwiatkowski. Podziękowania za pracę przy tworzeniu Zielonego Zakątka otrzymali uczniowie klasy 3A: Julia Partyka, Wiktoria Kubic, Patrycja Wyszyńska, Oliwia Wolanin, Jakub Olszewski, Iga Kęsicka, Julia Kosińska, Michalina Głąb, Natalia Witek, Aleksandra Godlewska, Weronika Kubicka i Michał Kaczyński.

Wyróżnienia otrzymali laureaci i finaliści Pomorskiej Ligii Zadaniowej: Joanna Sobolewska, Kacper Zawicki, Agata Szczuchniak, Jagoda Przybyszewska, Joanna Górska, Adrian Kwiatkowski, Bartosz Grzegorzewski, Weronika Skok, Julia Michniewicz, Zofia Lalak. Gratulujemy!

Wychowawcy wręczyli wybranym osobom certyfikaty szkolne. Podziękowali także rodzicom poszczególnych klas za pomoc i wsparcie. W imieniu rodziców przemówiła do absolwentów gimnazjum –  Pani Anna Zawadka.

 Gimnazjaliści z koła teatralnego Lira pod kierunkiem Pani Edyty Hołub i z koła wokalnego pod kierunkiem Pani Edyty Włodarczyk wystąpili przed publicznością w spektaklu słowno-muzycznym.

Następnie prowadzący telewizję szkolną przygotowali migawki z ostatnich trzech lat. Pokazali także najważniejsze wydarzenia z poszczególnych klas. Podziękowali swoim opiekunom Pani Annie Bajur i Panu Pawłowi Radziszewskiemu.

Na zakończenie wychowawcy klas spotkali się ze swoimi wychowankami, aby podsumować trzy lata nauki. Wręczyli absolwentom książki z napisaną przez siebie dedykacją.

Życzymy wszystkim gimnazjalistom wiele dobrego, wspaniałych wyników w nauce. Wyrośnijcie na wspaniałych, przyzwoitych i dobrych ludzi.