Erasmus+ – Malta, Włochy, Hiszpania

Podczas wakacji nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 szkolili się za granicą w ramach projektu Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. W ramach projektu Tik, Specjalne Potrzeby, Języki Obce- Przyszłością Szkoły Europejskiej nauczyciele brali udział w kursach doskonalących w krajach Unii Europejskiej. Przygotowania do wyjazdów rozpoczęły się jeszcze podczas ubiegłego  roku szkolnego, gdy nauczyciele uczestniczyli w kursie języka angielskiego oraz w przygotowaniu kulturowym dotyczącym krajów docelowych.

W wakacje pedagodzy zdobywali nowe kompetencje.  Czworo brało udział w szkoleniach na Malcie na początku lipca 2021, troje z nich  uczestniczyło  w dwutygodniowych kursach językowych podnosząc swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego,  a jedna osoba kształciła się na kursie dotyczącym nowoczesnych technologii w edukacji. Dwoje nauczycieli w sierpniu 2021 wyjechało na kursy tygodniowe do Barcelony, gdzie brali udział  w szkoleniach dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji, w języku hiszpańskim. Kolejna grupka  czworga  nauczycieli wyjechała pod koniec sierpnia 2021 do Włoch, do pięknej Kalabrii, gdzie uczestniczyła w tygodniowym kursie dotyczącym pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dwoje  nauczycieli  w lutym 2022 roku poleci na Maltę  na dwutygodniowe kursy językowe.

Nauczyciele za granicą zdobywali nowe kompetencje językowe, organizacyjne, poznawali kulturę krajów europejskich oraz zagraniczne systemy edukacji. Pedagodzy  dzielili się dobrymi praktykami, wymieniali doświadczenia i nawiązywali kontakty z osobami z innych krajów europejskich, a po zajęciach zwiedzali atrakcje turystyczne danego regionu doskonaląc język obcy- angielski lub hiszpański. Wyjazdy zdecydowanie poszerzyły horyzonty w zakresie posługiwania się językiem obcym, w zakresie pracy za pomocą technologii informacyjno komunikacyjnych, co jest szczególnie ważne w dobie edukacji zdalnej oraz w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy  otrzymali certyfikaty kursów oraz unijny dokument Europass potwierdzający zdobyte umiejętności w ramach europejskich ścieżek kształcenia.

Po wakacjach nauczyciele wrócili do szkoły z nowymi pomysłami, którymi będą się dzielić z całą społecznością szkolną. Pod koniec września wezmą udział w V Biegu Erasmusa oraz zorganizują w szkole Europejski Dzień Języków Obcych, aby propagować naukę języków obcych wśród nauczycieli, dzieci i młodzieży szkolnej. Koordynatorem projektu w szkole jest Pani Małgorzata Szumska – nauczycielka języka angielskiego.