Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Europejski Dzień Języków w klasach 1-8

Granice mojego języka są granicami mojego świata”- Ludwig Wittgenstein

 Od 2001 roku, dnia 26 września z inicjatywy Rady Europy odbywa się w całej Europie międzynarodowe święto- Europejski Dzień Języków. W tym roku święto wypadło w niedzielę i w związku z tym językowe aktywności w szkole odbywały się od 27 września –  w poniedziałek, wtorek i środę.

Celem święta jest propagowanie nauki języków obcych przez całe życie oraz uświadomienie różnorodności językowej i kulturowej wszystkich państw świata.

W naszej szkole obchodziliśmy to święto, aby przypomnieć całej społeczności szkolnej jak ważne w naszym codziennym życiu jest posługiwanie się językami obcymi. Nauczyciele przedszkola oraz nauczyciele językowcy zorganizowali ciekawe zajęcia dla uczniów. W klasach od pierwszej do ósmej uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat  temat języków obcych. Podczas lekcji uczniowie metodą burzy mózgu chwalili się jakie słowa znają w obcych językach- padły zwroty w j. rosyjskim, j. hiszpańskim, j. włoskim, j. japońskim i j. francuskim. Okazało się, że często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele słów obcojęzycznych towarzyszy nam w codziennym życiu. Na lekcjach uczniowie tworzyli plakaty ze słowami w obcych językach, śpiewali piosenkę z powitaniami  z całego świata, robili flagi europejskie i światowe, tworzyli memy dotyczące nauki języków, czytali łamańce językowe, wykonywali quizy online, poznawali podstawowe słowa w innych językach oraz znajdywali odpowiedzi do pytań umieszczonych na kodach QR.

Nauczyciele językowcy podczas lata brali udział w kursach językowo-metodycznych w ramach projektu Erasmus+ we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie i w związku z tym mogli przybliżyć uczniom kulturę tych krajów.

Dzień Języków Obcych podsumowaliśmy stwierdzeniem, że należy uczyć się całe życie, być tolerancyjnym na inne kultury i poznawać języki obce, które są przepustką do zwiedzania naszego pięknego świata.

Nauczyciele językowcy