Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Festiwal Kultury Dawnej

8 czerwca w Szkole Łacińskiej w ramach XIX Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej pt. ”Wspólne dziedzictwo kultury” klasa 3a uczestniczyła w warsztatach tkackich. Uczniowie dowiedzieli się co to jest krosno, osnowa, kim jest tkacz i dlaczego musi uważać przy tkaniu, aby nie stracić wątku. Na zajęciach praktycznych uczestnicy  własnoręcznie wykonywali miniaturę tkacką. Udział w tego rodzaju działalności praktycznej wymagał skupienia uwagi, zaangażowania i logicznego myślenia. Dzieci świetnie sobie poradziły z tkaniem miniaturowych tkanin. Uśmiech na twarzach i zadowolenie było tego dowodem. Każdy zabrał ze sobą wytwór swojej pracy. Była to wspaniała lekcja zajęć technicznych.

Następnie czekała na uczniów jeszcze jedna niespodzianka…

Pod czujnym okiem Pani Celiny Pacanowskiej – instruktorki tańca – dzieci miały okazję nauczyć się dawnych tańców dworskich do muzyki i w strojach z dawnej kultury.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty, gdzie będziemy mieli możliwość poznawać i rozwijać swoje pasje.