Jak nauczyć dziecko się uczyć?

Dnia 4 lutego w szkole odbyły się warsztaty dla rodziców klas I – IV . Warsztaty przygotowane i poprowadzone zostały przez pedagoga i psychologa szkolnego, dotyczyły kwestii pomocy dziecku w nauce. Hasło, które przyświecało spotkaniu brzmiało : Aby innych zapalić, trzeba samemu płonąć. Podczas warsztatów rodzice otrzymali informację o tym jakie czynniki mają największy wpływ na naukę, rozwój intelektualny ich dziecka, mowa była także o czynnikach motywujących i demotywujących dziecko do pracy. Część spotkania poświęcona była kwestii mądrego wspierania ucznia w odrabianiu zadań domowych, umiejętnego pomagania mu w nim. Na spotkaniu uwzględniona została też kwestia jakże ważnego pozytywnego nastawienia rodzica.

Podczas warsztatów było także miejsce na wymianę wspólnych doświadczeń, refleksji i spostrzeżeń. Dziękujemy Rodzicom za udział w spotkaniu.

                                                     Patrycja Stawicka – pedagog szkolny

                                                    Agnieszka Żejmo – psycholog szkolny