Sposób na zdrowe i bezpieczne ferie

Wychowawczyni 5 c Pani Alina Świca rozpoczęła lekcję od powitania dzieci w kręgu. Piątoklasiści rozpoczęli zajęcia zabawa rytmiczną pod nazwą „witają się osoby”. Następnie wychowawczyni zaprosiła dzieci do rozwiązania rebusów. Uczniowie szybko poradzili sobie z tym zadaniem. Później nauczycielka zapoznała ich z opowiadaniem Kulig. Po wysłuchaniu opowieści, uczniowie analizowali  i wyciągali wnioski. Wskazywali na niebezpieczne sytuacje związane z zabawą oraz miejscem zabawy w czasie zimy.

Potem podzielili się na zespoły. Ich zadaniem było opracować zasady w przypadku: załamania się lodu, odmrożenia, złamania, bezpieczeństwa na śniegu i lodzie. Efektem pracy było ułożenie Kodeksu postępowania w czasie zimy. A oto on:

1.Zjeżdżaj na sankach w miejscach położonych daleko od jezdni.

2.Jazdę na łyżwach trenuj tylko na lodowisku.

3.Do jazdy na nartach wybieraj stoki odpowiednie do Twoich umiejętności.

4.Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz

5.Nie rzucaj zbyt twardymi śnieżkami

6.Nie chodź w przemoczonym ubraniu.

7.Nie popisuj się swoją odwagą.

Na zakończenie zajęć wychowawczyni przypomniała uczniom nabyte wiadomości, oceniła aktywność i postawy uczniów. Zaprosiła uczniów do rozwiązania wspólnie z rodzicami – Rodzinnego Quizu – Bezpieczne ferie. Klasa 5c życzy wszystkim udanych, zdrowych i bezpiecznych ferii.