Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jak zbudowana jest książka?

W klasie 3a na lekcji z bibliotekarzem szkolnym Panią Beatą Olińską dzieci poznawały budowę książki. Po losowym podziale na grupy i przypomnieniu zasad pracy grupowej zapoznały się z instrukcją.

Lider czytał informacje dotyczące danej części książki potem grupy wykonywały okładkę, stronę tytułową, część główną książki, spis treści. Po wykonaniu zadania uczniowie utworzyli nowe grupy metodą układanki, w każdym nowym zespole znaleźli się przedstawiciele z poprzednich grup. Na początku każdy przedstawił swoją część książki, następnie członkowie złożyli ją tworząc całość. Przedstawiciel części głównej wprowadził numerację. Przedstawiciel spisu treści wpisał tytuły wierszy i numery stron. Na koniec uczniowie wpisali swoje nazwiska i imiona – jako redaktorów – na drugiej stronie tytułowej, ustalając kolejność alfabetyczną. Dzieci zaprezentowały wytwory pracy zespołowej – piękne, kolorowe książeczki. Zajęcia zakończyła runda bez przymusu – Na dzisiejszej lekcji …