Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jesteśmy już Uczniami…

W dniu 05 listopada 2020r.uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami zebrali się w sali gimnastycznej. W skupieniu czekali na rozpoczęcie uroczystości pasowania i ślubowania na pierwszoklasistów. Już od września dzieci wraz ze swoimi Paniami odkrywają tajniki przyrody i wchodzą w świat nauki, który jest pełen ciekawych i tajemniczych rzeczy. Panie wychowawczynie są dla pierwszaków przewodnikami i razem z nimi poprzez naukę, zabawę, odkrywają kolejne tajniki edukacji.

 Zanim przystąpiono do uroczystości ślubowania i pasowania, uczniowie musieli wykonać 3 zadania. Prowadząca spotkanie Pani Patrycja Biegańska – Stawicka poprosiła poszczególne klasy, aby ułożyły hasło reklamowe swojej klasy, rozwiązały quiz i zagadki oraz zaśpiewały piosenkę. Pierwszoklasistów przy wykonywaniu zadań wspierały ich wychowawczynie – Agnieszka Nowicka, Barbara Wilczkowiak, Beata Nagrodzka, Ewa Nadolna i Magdalena Nadolska. Uczniowie świetnie przeszli kolejne próby.

Następnie dyrektor szkoły opowiedziała im o historii nadania imienia placówce, omówiła symbole widniejące na sztandarze. Potem pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły:

 Ślubuję uroczyście!

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły

Będę kochał swoją Ojczyznę!

Będę szanował swoich nauczycieli i rodziców

oraz wszystkich pracowników Szkoły

Postaram się dobrze wypełniać obowiązki ucznia

będę żył w przyjaźni i koleżeństwie

Będę pomagał młodszym i starszym

zdobywając wiedzę stanę się mądrym i dobrym człowiekiem

Ślubujemy!!!

Na końcu uroczystości pierwszoklasiści zostali pasowani przez dyrektor szkoły na uczniów. Wychowawczynie udekorowały ich głowy niebieskimi biretami. Klasy 1a, 1b, 1c i 1d stanęły razem z wychowawczyniami do pamiątkowego zdjęcia.

Zakrzyknęły radośnie okrzyk naszej szkoły – 1, 2, 3, 4, ….5!!!