Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Jesteśmy z miasta…

Uczniowie klas piątych rozwijali na lekcjach przyrody przestrzenną wyobraźnię. Praca w zespołach pozwoliła im na kreatywne działania przy budowie makiet.

Na zajęciach po poznaniu różnych obszarów krajobrazowych, dzieci tworzyły modele krajobrazu miejskiego – miejsca, w którym uczą się, żyją, który jest im znany i najbliższy… Cykl lekcji przygotowała, prowadziła i uwieczniła na zdjęciach Pani Bożena Likierska. Pracując w zespołach uczniowie rozwijali umiejętność pracy grupowej, postępowali według przyjętego kodeksu dobrej współpracy, uczyli się od siebie wzajemnie, dawali sobie informację zwrotną.