Kilka słów od Dyrektora Szkoły…

Minęło ponad dwa tygodnie od momentu kiedy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości. Sytuacja ta jest szczególna i wymaga od Nauczycieli, Rodziców i Uczniów dobrej współpracy. Nauka przy wykorzystaniu technik i metod zdalnych jest dla nas dużym wyzwaniem.

Proszę wszystkich o zrozumienie i cierpliwość. Cała społeczność wkłada wiele trudu, aby nauczanie na odległość funkcjonowało w naszej szkole. Napisałam w e-dzienniku informację dla Uczniów i Rodziców o zasadach jakie będą obowiązywały w placówce. Niektórzy z Państwa jeszcze nie odczytali mojego komunikatu.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie uczenia się wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu Ucznia z Nauczycielem. Szkoła prowadzi w ramach nauczania zdalnego następujące działania – korzystamy z materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych, pracujemy na platformie edukacyjnej, do której nauczyciele i uczniowie otrzymali dostęp, wykorzystujemy dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, komunikatory, programy do telekonferencji, e-podręczniki, kontakt telefoniczny, karty pracy, zamieszczamy materiały dla uczniów w Folderach Wiedzy uzupełnianych systematycznie przez Nauczycieli. Drukujemy materiały przygotowywane dla Uczniów i wykładamy je w okienku odbioru dla Rodziców, których dzieci nie mają dostępu do nowych technologii, dostarczamy wydrukowane materiały do Ucznia.

Nauczaniem zdalnym nie jest tylko nauka w trybie on – line, czy tzw. wideo lekcje. Wymagają one całego procesu wdrożenia, nad którym obecnie pracujemy. Nauczanie zdalne może mieć różną formę,  musi jednak uwzględniać możliwości psychofizyczne i techniczne wszystkich – Nauczycieli, Uczniów, Rodziców, a te w naszej społeczności szkolnej są różne. W niektórych zespołach klasowych uczniowie mają pełny dostęp do laptopów, tabletów, Internetu, w innych są uczniowie potrzebujący natychmiastowego wsparcia. Podjęłam kroki, aby tę sytuację zmienić. Niemal wszyscy korzystamy ze swoich prywatnych zasobów. Bardzo dziękuję nauczycielom, rodzicom i uczniom za wspólną pracę nad wdrażaniem kształcenia na odległość. Dziękuję za sugestie, dobre pomysły. Zasady, które wdrażamy nie są niezmienne, jeśli należy coś poprawić – proszę śmiało do mnie pisać. Zgłaszajcie Państwo swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące przebiegu uczenia na odległość.

Uczniowie oprócz uczenia się z wykorzystaniem komputera, powinni tez czytać książki, korzystać z podręczników, kart pracy, ćwiczeń, rysować, śpiewać, ćwiczyć, bawić się, słuchać muzyki. Najważniejsze, aby mieli wyodrębniony czas na efektywną naukę indywidualną i odpoczynek.

Nauczyciele starają się realizować tematy i zadania na bieżąco, a Uczniowie wywiązywać się z prac, które mają do wykonania. Jeśli z jakiś ważnych powodów Uczniowie nie będą mogli wykonać zadań na czas, to proszę o kontakt z Nauczycielem – na pewno to zrozumie. Jeśli niektóre z zadań sprawiają  dzieciom kłopoty, proszę pisać do Nauczycieli o dodatkowe instrukcje i wskazówki. Tylko dobra współpraca między nami pozwoli na uzyskanie efektów w nauczaniu i uczeniu się.

Nie wiemy czy obecna sytuacja będzie się przedłużała, ale jeśli to nastąpi, na pewno nie wrócimy już do takiej szkoły jaką była przed epidemią. Nauczania zdalne będzie się dalej rozwijało, a umiejętności nauczycieli i dzieci w tym zakresie będą coraz wyższe.

Poprzez e – dziennik informujemy Uczniów i Rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach. Proszę pamiętajcie Uczniowie, że najlepsze efekty daje systematyczna praca i uczenie się odpowiedzialności za własną naukę oraz wdrażanie do samodyscypliny. Wasi Rodzice pracują i nie zawsze maja tyle siły, aby towarzyszyć Wam w odrabianiu prac domowych. Pomagajcie Im i wspierajcie.

Zachęcam Was do e – kontaktów ze swoimi kolegami, do zdalnej pomocy kolegom w  nauce.

Dziękując za dotychczasowy wysiłek – życzę wszystkim dużo zdrowia, siły, spokoju i mimo trudnego czasu  – optymizmu.

Poniżej zamieszczam link do Poradnika dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców, który zawiera wskazówki oraz inspiracje dotyczące kształcenia na odległość.

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Pozdrawiam serdecznie – Elżbieta Sumowska