Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do jesiennych spacerów po naszym mieście i zatrzymywania w kadrze tych magicznych chwil. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 w Malborku. Do konkursu mogą być zgłoszone dwie prace jednego autora. Tematyka pracy: Malbork w jesiennym nastroju.

 Zdjęcia w formacie jpeg (jpg), kolorowe lub czarno-białe, należy przesłać na adres: bibliotekasp5@gazeta.pl

 1.Wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 3 MB. Zdjęcia złej jakości nie będą brane pod uwagę.

 2.W nazwie przesłanego pliku proszę umieścić swoje nazwisko.

 3.W tytule maila proszę wpisać słowo „konkurs”, a w treści maila – imię, nazwisko i klasę.

 4.Zdjęcia będą prezentowane na wystawce oraz na stronie szkoły i biblioteki szkolnej.

 Nadesłanie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na szkolnej stronie internetowej biblioteki i Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku.

 Konkurs trwa do 31.10.2017r.

Zapraszamy do zabawy!