Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Kształcenie na odległość do 26 czerwca 2020

Do 26 czerwca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka w naszej szkole nadal będzie się odbywała na odległość. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek – 26 czerwca 2020 roku.

W dniach 16, 17, 18 czerwca 2020r odbędzie się egzamin ósmoklasisty. O wszystkich procedurach związanych z egzaminem, zakończeniem roku szkolnego i odbiorem świadectw będziemy informować Państwa na bieżąco.