Dyżury przedszkoli w wakacje

W roku szkolnym 2019/2020 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach – zgodnie z zarządzeniem 45/2020 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork – będzie organizowana w terminach jak poniżej.

Dyżury wakacyjne przedszkoli

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2020