Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lekcja historii w klasie gimnazjalnej

Dnia 23 kwietnia Pani Dorota Korenkiewicz przygotowała i  przeprowadziła lekcję historii w klasie drugiej gimnazjalnej o profilu medyczno- ratunkowym. Temat zajęć było:  „Powstanie Stanów Zjednoczonych.” Celami lekcji – ukazanie przyczyn, przebiegu, skutków wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki z Wielką Brytanią w latach 1775-1783, rozwijanie umiejętności pracy z mapą, tekstem źródłowym oraz ikonografią, a także doskonalenie myślenia przyczynowo- skutkowego, ukazanie wspólnej jedności kolonistów kontynentu amerykańskiego w walce z polityką represyjną Wielkiej Brytanii.

Po zapoznaniu uczniów z celami zajęć, Pani Dorota wykorzystując jedną z metod aktywizujących – „burzę mózgów” zmotywowała uczniów do przypomnienia i usystematyzowania wiadomości z poprzedniej lekcji na temat: „Nowych potęg europejskich”- Rosja- Dynastia Romanowów; Austria- Dynastia Habsburgów, Prusy- Dynastia Hohenzollernów.

Podczas zajęć Pani Dorota razem z uczniami omówiła następujące zagadnienia:

  • Sytuacje wewnętrzną w koloniach brytyjskich przed 1765 r.
  • Lokalizacja kolonii angielskich na kontynencie amerykańskim.
  • Polityka Wielkiej Brytanii wobec kolonii angielskich w Ameryce- analiza tekstu źródłowego- „Oświadczenie Sir Francisa Bernarda.”
  • Analiza pojęć „opłata stemplowa” oraz „bolońskie picie herbaty”.
  • Przebieg wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
  • Analiza fragmentu tekstu źródłowego- Deklaracja Niepodległości.
  • Tomasz Jefferson, George Waszyngton, Benjamin Franklin, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski- kim byli i jaką rolę odegrali w walce o wolność narodu amerykańskiego. Prezentacja multimedialna.
  • Przebieg wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Lokalizacja miejsc bitew na mapie- Lexington (1775), Saratoga (1777), Savannah (1779), Yorktown ( 1781).
  • Analiza fragmentu tekstu źródłowego- Konstytucja Stanów Zjednoczonych.

Podczas pracy na lekcji uczniowie analizowali fakty historyczne, wyciągali wnioski. Mieli również możliwość na bieżąco systematyzować wiadomości z lekcji, przy wykorzystaniu mapy ściennej, atlasów, prezentacji, tekstów źródłowych oraz karty pracy przygotowanej przez Panią Dorotę.

Podczas zajęć Pani Dorota wykorzystała metody aktywizujące oraz różnorodne środki dydaktyczne- wzbogacające proces uczenia. Zaangażowanie nauczycielki, pomysłowość sprawiły, iż uczniowie z przyjemnością uczestniczyli w lekcji historii.

Złota myśl:

” Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo widzieć chciało.”

Janusz Korczak