Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lekcja otwarta w 4c

Na lekcji języka angielskiego rozmawialiśmy o rodzinie. Na rozgrzewkę uczniowie zaśpiewali piosenkę „You and me”. Następnie w parach mieli za zadanie wymienić w języku angielskim jak największą ilość członków rodziny.

Po tym jak dzieci podzieliły się wiedzą, wykonały zadanie, celem którego było połączenie nazw członków rodziny po polsku i angielsku. Sprawdzały również poprawność wykonania zadania w parach. Kolejnym wyzwaniem było napisanie krótkiej wypowiedzi pisemnej o swojej rodzinie. Jako wprowadzenie nauczyciel pokazał pracę wzorcową – wypowiedź o swojej rodzinie. Uczniowie zapamiętali nazwy członków rodziny, zostało to sprawdzone pod koniec lekcji. Prace uczniów były napisane poprawnie. Uczniowie dostali oceny bardzo dobre.

Tym samym cele lekcji zostały osiągnięte. Zajęciom przyglądał się zespół nauczycieli humanistów.

Izabela Krotowska