Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Lirycznie w zespołach

Uczniowie klasy 6 c na zajęciach z języka polskiego powtarzali pojęcia związane z liryką. Pracując w grupach opracowali mapę mentalną z użyciem słów i wyrażeń – poeta, słowo, podmiot liryczny, obraz poetycki, środki artystyczne, wers, zwrotka, rym.

Następnie analizowali warsztaty pracy poetów – Juliana Tuwima, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Leopolda Staffa, Joanny Kulmowej, Danuty Wawiłow, Anny Kamieńskiej.

Członkowie zespołów określali budowę wiersza, refren, rymy, podawali, kim jest podmiot liryczny, opisywali obraz poetycki, sytuację liryczną, bohatera lirycznego. Na podstawie zgromadzonych informacji zapisywali na kartce notatkę o swojej pracy. Potem uczniowie dokonywali samooceny wiedzy i umiejętności z zakresu liryki. Nauczycielka Mariola Kulpa zastosowała wiele technik pracy: rundka bez przymusu, komentarz bez stopni, pracę wzorcową, zdania podsumowujące, samoocena uczniowska, ocena koleżeńska, twórcze podsumowania. W domu każdy uczeń zmierzy się z warsztatem poety i napisze własny wiersz. Praca zespołowa przebiegała zgodnie z przyjętym kodeksem dobrej współpracy.