Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Logoterapia

Przez cały rok szkolny uczniowie uczestniczyli w zajęciach logopedycznych. Dzieci uczyły się pięknej, polskiej mowy. Głównym celem logoterapii było skorygowanie wszelkich wadliwych form realizacji głosek i wywołanie nowych, prawidłowych dźwięków a następnie utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, doskonaliły prawidłowy oddech, wydłużały fazę wydechu. Ćwiczyły słuch fonematyczny, pamięć i spostrzegawczość. Uczyły się prawidłowo wypowiadać zaburzone głoski, ćwicząc je w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, krótkich rymujących się wierszykach oraz w mowie spontanicznej. Ponadto rozwijane były umiejętności grafomotoryczne uczniów oraz technika pisania i czytania. Dzieci wykonywały także pod kierunkiem logopedy wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych: ćwiczenia kategoryzacji, szeregowania i sekwencji, ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej itp.   Zajęcia prowadziła Pani Monika Piskozub.