„Mapa wrażeń” – kolejne zajęcia klasy architektonicznej

Dnia 15.03.2019r po raz kolejny klasę 3Ag odwiedzili wykładowcy Wydziału Architektury  Politechniki Gdańskiej –  dr inż. arch. Elżbieta Marczak i dr inż. arch. Piotr Marczak. Podczas piątkowych zajęć uczniowie zaznajomili się z konkursem: „Mapa wrażeń”, organizowanym przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Celem jego jest wykonanie „Mapy  uczuć (wrażeń) najbliższej okolicy – miasta, dzielnicy, osiedla czy wsi”,  opartej na odczuwaniu przestrzeni przez młodzież.  Mapę wrażeń możemy stworzyć za pomocą kolorów przypisanych poszczególnym emocjom. Pokazuje ona, jakie uczucia u odbiorcy wywołuje określona przestrzeń oraz te przestrzenie, które wymagają działań poprawiających ich funkcjonalność lub estetykę.

Nauczyliśmy się że, należy traktować otaczającą nas architekturę jako oddziaływanie dwustronne. U różnych odbiorców ta sama przestrzeń lub to samo miejsce może wzbudzić odmienne emocje i wrażenia, w zależności od tego, jakich doświadczeń doznali w tej przestrzeni. Wszystkie emocje możemy nazwać i nadać im odpowiedni kolor.

W drugiej części zajęć, podzieleni na dwuosobowe grupy, zaczęliśmy projektowanie otaczającego, niezagospodarowanego terenu Szkoły Podstawowej nr 5. Pomysły uczniów na urozmaicenie niewykorzystanych gruntów wokół placówki to przede wszystkim stoliki, wygodne fotele, ławki do bujania oraz miejsca do organizowania lekcji na świeżym powietrzu i słuchania wybranej przez siebie muzyki. Materiały na wykonanie przez nas projektu pozyskujemy poprzez darowizny od przyjaciół Szkoły.

Kreatywność klasy architektonicznej z pewnością pozwoli na nowoczesne rozwiązania i wykorzystanie potencjału zewnętrznej infrastruktury naszej szkoły, a ambicje naszych uczniów zagwarantują rzetelne wykonanie projektu i przygotowanie go na kolejne uczące się pokolenia.

Z niecierpliwością i podekscytowaniem czekamy na kolejne zajęcia.

Iga Kęsicka 3A