Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Moja Mała Ojczyzna

Na lekcjach historii w trakcie dwóch kolejnych zajęć uczniowie klas czwartych zdobywali wiedzę na temat swojej ,,małej ojczyzny”.

Dowiedzieli się m.in. w jakim regionie mieszkają, jakie są nasze regionalne tradycje, stroje, potrawy itp. Poznali też historię miasta oraz przykłady zabytków architektury i przyrody.

Podsumowaniem tych lekcji były prace wykonane przez dzieci- ,,Miejsca pamięci narodowej w mojej okolicy”. Projekty dzieci wykonywały w domu wykorzystując materiały, które wypracowały na lekcjach. Wszystko to dało naszym młodym mieszkańcom Malborka poczucie ,,zakorzenienia”, tego, że ,,są u siebie”- w okolicy, którą dobrze znają i dobrze się tu czują.