Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nasze Wartości – odwaga

Uczniowie klas 4-6 spotkali się na auli, aby porozmawiać o kolejnej z przyjętych przez nas wartości – odwadze. Apel przygotowała klasa 6a. Uczniowie zaznaczyli, że odwaga to podejmowanie trudnych i ważnych decyzji, przeciwstawianie się złu. Bycie odważnym wyraża się w prezentowaniu i obronie własnych poglądów, pokonywaniu lęków i słabości, w ocenie tego co dobre a co złe.

Klasa 6a zaprezentowała wiersze, w których znajdują się przykłady odwagi lub jej braku. Dzieci poprowadziły również dyskusję na ten temat. Zwróciły uwagę, że odwaga pozbawiona rozwagi może być niebezpieczną brawurą.

Dzięki nauczaniu wartości budujemy swój charakter – zespół nawyków i zasad według których działamy. Charakter trzeba zbudować samodzielnie, nikt tego nie zrobi za nas.

Spotkanie przygotowała Pani Urszula Cichocka.