Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Od Marzeń do Sukcesu

„ Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. Mamy dwie ręce. Jedną aby pomóc sobie, drugą by pomagać innym”.(Audrey Hepburn)

Dnia 24 października 2016 r naszym gościem w ramach projektu „ Od marzeń do sukcesu” była Pani Magdalena Sulkowska- dyrektor do spraw pozyskiwania funduszy z Fundacji „ Zbieramy razem”, z zamiłowania sportowiec- biegaczka w maratonach.

 

Pani Magdalena Sulkowska opowiedziała uczniom klas 4-5 w kilku słowach o sobie:

„Jestem związana z fundacją prawie od początku jej istnienia. Moja historia rozpoczęła się od wolontariatu. Sam pomysł zrodził się z chęci poznania nowych ludzi, pomocy potrzebującym ale i dla dobrego spożytkowania czasu na urlopie macierzyńskim. W krótkim okresie z wolontariatu zostałam przyjęta na staż z Urzędu pracy a następnie zostałam pełnoprawnym pracownikiem fundacji. Obecnie zajmuję stanowisko dyrektora ds. pozyskiwania funduszy jednak moja praca to nie tylko finanse. Na co dzień utrzymuje kontakt z naszym dość licznym na chwilę obecną gronem podopiecznych a jest to blisko 90 osób, udzielam wszelkich informacji związanych z działalnością fundacji, wymyślam i tworzę akcję/spotkania charytatywne jak również koordynuje pracę zespołu
wolontariuszy. Sprawia mi to ogromną wewnętrzną satysfakcję, daje ogromną radość i siłę do kolejnych działań.

Na co dzień jestem mamą niespełna 3 letniego chłopca, osobą zakochaną w sportowych endorfinach jak również studentką pedagogiki. Staram się łączyć swoje pasje z wychowaniem syna a zarazem budować w nim potrzebę posiadania pasji, zainteresowań i marzeń. Osobiście wierze, że posiadanie marzeń tworzy z nas wspaniałych ludzi. Według mnie bez marzeń życie jest nudne. Chyba każdy z nas powinien mieć wybrany swój cel i tor, po którym chce iść.

James Allen powiedział: „Kluczem do szczęścia jest posiadanie marzeń; kluczem do
sukcesu jest ich realizacja.” Staram się tym zarażać swoich podopiecznych.
Dzięki pracy w fundacji doceniam to co mam : że jestem zdrowa, że mam zdrowego syna, że mogę wyjść pięknego słonecznego dnia na plaże oglądać morze ale praca w fundacji uczy również pokory bo wiem, że każdego dnia nasze dotychczasowe życie może zmienić się nie do poznania”.

Nasz wyjątkowy gość opowiedział nam także o akcjach przeprowadzonych przez Fundację, o znaczeniu wolontariatu dla chorych dzieci, osób starszych i potrzebujących, ale także o swoich marzeniach.

Podczas spotkania Pani Magdalena opowiedziała o priorytetowych zadaniach Fundacji. Fundacja Zbieramy Razem to organizacja pozarządowa założona 2014 roku w Gdańsku z inicjatywy Ireny i Piotra Barszczewskich.

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Ważnym elementem działań Fundacji Zbieramy Razem jest pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, której doświadczyli nagle pod wpływem tragedii osobistej lub w wyniku klęski żywiołowej czy pożaru.

Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu jest ważnym elementem i stanowi jeden z głównych celów działalności organizacji.

Fundacja nawiązuje wszechstronną współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

Organizuje i promuje wolontariat z naciskiem na tzw. e-wolontariat w mediach społecznościowych. Stara się organizować działania aktywizacyjne w zakresie rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z naciskiem na osoby słabiej usytuowane, zagrożone wykluczeniem. Dzieci z malującym się na twarzach podziwem słuchały opowieści naszego gościa dotyczących akcji organizowanych przez Fundację. Nasz gość podzielił się również z nami swoimi przemyśleniami. Pomaganie jest dla naszego gościa-oceanem możliwości i kawałkiem pięknego świata, kiedy na twarzy chorych dzieci pojawia się uśmiech, w oczach rodziców powraca nadzieja i towarzyszy nam wachlarz nieocenionych emocji.

Praca w Fundacji daje Pani Magdzie bardzo dużo. Daje poczucie spełnienia, wiarę, że może osiągnąć wszystko, co tylko sobie zamierzy, siłę oraz niezapomnianą lekcję pokory- nie zawsze podjęte działania na rzecz chorego kończą się sukcesem (wyzdrowieniem) .A także tyle emocji i wrażliwości, że może tym obdarować innych. Aktywna praca na rzecz potrzebujących umożliwiła Pani Magdzie poznanie wspaniałych ludzi, o wrażliwych i otwartych sercach. Stali się oni przyjaciółmi Fundacji i bezinteresownie wspierają jej działania.

To spotkanie długo zapamiętamy. Naszemu gościowi życzyliśmy spełnienia marzeń, wytrwałości i dużo pozytywnej energii. Zrozumieliśmy, że warto zostać Wolontariuszem.

Joanna Pichlak