Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Nauka hybrydowa w klasach 4-8 w dniach 17.05 – 30.05.2021r.

Od poniedziałku 17 maja 2021r. uczniowie klas 4-8 będą się uczyli w formie mieszanej (hybrydowej). System hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas 4-8 realizuje te zajęcia w szkole oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Razem z Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną ustaliliśmy harmonogram przychodzenia poszczególnych klas do szkoły. Wychowawcy oddziałów poinformują Rodziców i Uczniów o tym w e – dzienniku. Nauczyciele i Samorząd Uczniowski przygotowują dla Was kilka niespodzianek na powitanie. Szczegóły zamieścimy niebawem w kolejnym newsie. Prosimy Was o zabranie ze sobą dobrych humorów. Mamy nadzieję, że już tęsknicie za kolegami i szkołą.

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych. Poniżej zarządzenia dyrektora, procedury i wytyczne MEiN, GIS, MZ.

Życzymy Państwu, Dzieciom i Młodzieży wiele radości z powrotu do szkoły i wiary, że nam się uda. Bardzo dziękujemy Wam Drodzy Rodzice za wspieranie nas w pracy zdalnej.

Zarządzenie nr 25-2021

Zarządzenie nr 26-2021

Zarządzenie nr 27-2021

ZSP1- Procedura Szkoła 17.05.2021

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych