Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

No i rozpoczęło się…

Punktualnie o godzinie dziewiątej uczniowie klas przedszkolnych i oddziałów 2-6 zebrali się na placu przed szkołą. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Spotkanie poprowadził Pan Piotr Kujawa.

Zgromadzonych na placu powitała dyrektor szkoły – Elżbieta Sumowska. Przedstawiła główne zadania na ten rok szkolny – osiągnięcie lepszych wyników w nauce, kształtowanie norm społecznych związanych z dobrym zachowaniem się uczniów i życzliwa współpraca w zespołach metodą problemową. Dyrektor zapoznała wszystkich z kalendarzem roku szkolnego 2014/15. Życzenia z okazji nowego roku szkolnego złożył także wice przewodniczący Rady Rodziców Pan Tomasz Klonowski. Wszyscy oklaskami wyrazili swoją wdzięczność Fundacji Szkoła Otwartych Serc za pozyskanie dla swoich podopiecznych siedmiu tablic interaktywnych i rzutników oraz Władzom Miasta za przyznanie szkole dodatkowych środków finansowych na remont dachu, schodów wejściowych i toalety dziewczęcej. Dyrektor życzyła zebranym w nowym roku szkolnym samych sukcesów i dni pełnych radości oraz uśmiechu.

Zuzanna Ślusarz i Patrycja Fabiańska po mistrzowsku zaśpiewały wprowadzając uczniów, rodziców i nauczycieli w dobry nastrój. W gabinetach klasowych uczniowie spotkali się ze swoimi nauczycielami i wychowawcami. Witaj nowy roku szkolny…