Odbiór zaświadczeń

Informujemy, że w dniu 31.07.2020r. w sekretariacie szkoły zostaną wydane ósmoklasistom zaświadczenia potwierdzające wyniki egzaminu. Obowiązują: zachowanie odpowiedniej odległości, maseczka, dezynfekcja rąk. Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych klas:

1.Uczniowie klasy 8a – 9.00 – 10.00

2.Uczniowie klasy 8b – 10.00 – 11.00

3.Uczniowie klasy 8c – 11.00 – 12.00

Zapraszamy!