Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Organizacja pracy placówki – 26.04.-02.05.2021r.

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021r. do 02 maja 2021r. uczniowie z klas 1-3 będą mieli zajęcia prowadzone w formie hybrydowej, a uczniowie klas 4-8  będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie. Zajęcia w naszym przedszkolu będą prowadzone stacjonarnie. Szkoła będzie prowadziła opiekę świetlicową na wniosek rodziców.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniami Dyrektora ZSP nr 1 w Malborku i Wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093 z późn. zm.) dniami dodatkowo wolnymi od zajęć edukacyjno – wychowawczych będą w kwietniu i maju: 30.04.2021r., 04-05.05.2021r.; 25-27.05.2021r.(egzamin ósmoklasisty).

Placówka zapewnia w tych dniach dzieciom z klas 1-3 opiekę świetlicową. Zajęcia w przedszkolu odbywają się według planu.

Zarządzenie nr 20-2021

Zarządzenie nr 21 – 2021

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych_-_aktualizacja_26042021_r