Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Orkiestra dziękuje!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy prowadzona przez malborski sztab przy Szkole Podstawowej Nr 5 dobiegła końca. Właśnie zakończyły się i zostały rozliczone aukcje internetowe na Allegro.

Wylicytowanych zostało 60 przedmiotów ofiarowanych przez różne instytucje oraz osoby prywatne. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy wszystkim za rzeczy przekazane na licytacje. Dochód z tych aukcji wyniósł 1.674,05 zł. Łącznie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Malborku zebrała 45.640,05 zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w tym roku mieszkańcy Malborka bardzo licznie włączyli się w internetowe licytacje i wiele z tych przedmiotów trafiło właśnie w ich ręce, za co malborski sztab bardzo dziękuje.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie wszyscy razem zagramy w WOŚP niosąc pomoc potrzebującym, czerpiąc równocześnie z tej akcji wiele radości i satysfakcji. Serdecznie wszystkim dziękujemy.

SZTAB WOŚP

przy SP nr 5 w Malborku