Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Otwarte zajęcia logopedyczne

Na zajęciach logopedycznych dwoje uczniów utrwalało prawidłową artykulację głosek szeregu szumiącego i syczącego w wyrazach i zdaniach. Zajęcia otwarte dla zespołu nauczycieli poprowadziła Pani Agata Serzysko.

Zajęcia rozpoczęły się od ćwiczeń artykulacyjnych, następnie dzieci przypomniały sobie zasady poprawnej wymowy głosek – sz, ż, cz, dż i s, z, c, dz. Potem odbyły się ćwiczenia słuchu fonemowego – słuchowe różnicowanie głosek rz i ż. Nauczycielka recytowała później wiersz „Żyrafa” Jana Brzechwy, a uczestnicy zajęć szeleścili folią na dźwięk danej głoski. Dalej dzieci uzupełniały podpisy i dobierały obrazki, które w swojej nazwie posiadały głoskę – sz lub s i układały zdania z wybraną nazwą obrazka.

Następnie uczniowie bawili się w echo rytmiczne i grali w grę logopedyczną. Na koniec dzieci odgadywały zagadki z głoską dż, dz. W części podsumowującej oceniły czy zrealizowały cel zajęć. Nauczycielka wykorzystała do zajęć metodę pracy zespołowej – strategia uczenia się za pomocą rówieśników.