Podsumowanie I semestru

Przed feriami zimowymi uczniowie klas 1-8 uczestniczyli w spotkaniu  podsumowującym wyniki nauczania i zachowania. Wicedyrektorzy – Panie: Joanna Pichlak i Agnieszka Kęsik – Byber wyróżniły klasy za wysokie wyniki nauczania i wzorową frekwencję. Najwyższą średnią w nauce zdobyła klasa 5a – 4,70 i klasa 5b – 4,51, a najlepszą frekwencję uzyskały klasy 1c – 97% i klasa 5c – 96% oraz klasy – 1d, 2a, 2c, 6d – 95%. Osiemnastu uczniów otrzymało nominację Rady Pedagogicznej do stypendium Burmistrza Miasta Malborka. Panie – Bożena Sawicka i Anna Bajur uhonorowały uczniów biorących udział w konkursach – dyplomami. Gratulujemy!