Pomagać, to dzielić się…

18 grudnia Pani Beata Nagrodzka przeprowadziła zajęcia dla klasy 3b po tytułem „Wystarczy chcieć – rozmowa o ludziach, których można nazwać aniołami”- nauczanie wartości- altruizm. Nauczycielka wprowadziła dzieci w temat proponując rozwiązanie rebusu. Dzieci szybko poradziły sobie z zagadką. Hasło brzmiało: „ Anioł dobroci.” Następnie nauczycielka zapoznała dzieci z celami oraz przedstawiła nacobezu. Cele zajęć: doskonalenie umiejętności wypowiadania się, zwrócenie uwagi na potrzeby innych i sposoby niesienia im pomocy; dzielenie się z innymi tym, co się ma; zrozumienie potrzeby istnienia wolontariatu. Pierwszym etapem spotkania było udzielenie przez dzieci odpowiedzi na pytanie „ Kim są „ anioły dobroczynności?” Dzieci powiedziały:

 • „ to ktoś, kto udziela pomocy innym”;
 • „ osoby wspierające słabszych i potrzebujących”;
 • „ to ktoś, kto broni innych”;
 • „ to ktoś, kto dzieli się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami”;
 • „ ludzie, którzy mają dobre serce”.

Następnie nauczycielka przedstawiła dzieciom wyjątkowe osoby, które wspierają potrzebujących, chorych, zagubionych w kraju i poza granicami.

 • Jerzy Owsiak
 • Matka Teresa z Kalkuty
 • Jan Paweł II
 • Janina Ochojska
 • Agnieszka Cegielska

Dzieci wspólnie z nauczycielką zastanowiły się kto jeszcze pomaga ludziom na dużą skalę. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że to są organizacje zbierające pieniądze oraz akcje, w których biorą udział wszyscy bez względu na wiek. Dzieci wymieniły:

 • WOŚP
 • Caritas
 • Unicef
 • Fundacje TVN i Polsat; Fundacja „Szkoła Otwartych Serc”
 • akcje wspierające schroniska dla zwierząt.

Uczestnicy spotkania zdali sobie sprawę z tego, że należy pomagać dużym i małym; ludziom i zwierzętom. Stwierdzili, że dzięki pomaganiu innym, pomagamy sobie i stajemy się wrażliwsi na potrzeby innych.

Kolejnym zadaniem dla dzieci było wyjaśnienie kim jest wolontariusz. Dzieci śpiewająco udzielały odpowiedzi.

 • „ wolontariusz to osoba działająca bezinteresownie”;
 • „ to ktoś, kto pomaga i nie oczekuje oklasków”;
 • „ uważam, że wolontariusz to ktoś, kto pomaga z potrzeby serca”.

Następnie uczestnicy spotkania zastanowili się nad sposobami pomagania. Pomysłów było bardzo dużo:

 • potrzebującym dajemy jedzenie, ubrania;
 • możemy przekazać pieniądze;
 • ważna jest też pomoc niematerialna- rozmowa, przytulenie, bycie z drugim człowiekiem, zainteresowanie się drugą osobą.

Dzieci stwierdziły, że nie tylko dorośli mogą pomagać, ale dzieci również. Wymieniły sposoby pomagania:

 • „ wytłumaczenie zadania”;
 • „ przyniesienie zakupów”;
 • „ dziecko może być wolontariuszem”;
 • „ podzielenie się kanapką”;
 • „ pomoc, kiedy ktoś zemdleje- ułożenie w bezpiecznej pozycji”.

Podczas spotkania dzieci wysłuchały także fragmentu opowiadania pod tytułem „ Anielskie sztuczki”, a następnie przystąpiły do pracy zespołowej. Nauczycielka razem z dziećmi przypomniała zasady, które umożliwiły wszystkim dobrą współpracę. Zadaniem dzieci było wypisanie sposobów pomagania w stosunku do różnych osób. Praca była bardzo efektywna, dzieci wymieniały się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Następnie zespoły przedstawiły efekty swojej pracy.

Nauczycielka zapytała dzieci kto dla nich jest „ aniołem dobroci”:

 • „ rodzice- pomagają mi w lekcjach, opiekują się mną”;
 • „ moja babcia jest aniołem- pozwala mi na wszystko, kocha mnie”;
 • „ mama- dba o mnie i jest najlepsza”;
 • „ tata- troszczy się o mnie, bawi się ze mną”;
 • „ rodzice- uczą mnie wszystkiego, co jest ważne w życiu”.

Następnie w ramach podsumowania dokończyły podane przez nauczycielkę zdania.

 • „ Warto pomagać innym bo… dobro powraca”.
 • „ Gdy ktoś poda nam pomocna dłoń to… wiem, że nie jestem sama”.
 • „ Gdy pomagam innym to… czuje się dobrze”.
 • „ Pomoc to…wyciagnięcie ręki do drugiego człowiek”.

      Na koniec nauczycielka podsumowała i usystematyzowała razem z uczniami wiadomości z dzisiejszych zajęć. Uczniowie stwierdzili, że temat był bardzo ważny. Warto zwracać uwagę na innych i ich potrzeby, rozbudzać w sobie potrzebę pomagania słabszym i chorym. Dzieci stwierdziły, że nie potrzeba dużo, by druga osoba poczuła się zauważona i nie czuła się samotna.

           Pani Beata wprowadziła uczniów w świat wartości, pokazała postawy sprzyjające budowaniu relacji, a także kształtowała postawy otwarte wobec świata i innych ludzi. Podczas zajęć nauczycielka wykorzystała metody aktywizujące oraz elementy oceniania kształtującego. Uczniowie podczas zajęć na każdym etapie otrzymywali wsparcie oraz informację zwrotną. Za pomocą kciuków sygnalizowali stopień usystematyzowania wiadomości. Podsumowaniem przeprowadzonych przez Panią Nagrodzką zajęć może być piosenka.

 

„ Kto jeśli nie Ty. Kto jeśli nie my

Kto jeśli nie ja pomagać innym mam?

 

Nieprawda, że cały świat

Jest wielkim, bezdusznym miejscem

Gdzie człowiek nic nie jest wart,

Pieniądze tylko są szczęściem.

A szczęście największe jest

Gdy płynie z dawania niż brania

Więc bądźcie przygotowani

Do pomagania! Do pomagania!

 

Dobro, które dziś masz

Dla chorych, samotnych ludzi

Prędzej czy później do Ciebie

Z podwójną siłą powróci.

Pomagać, to dzielić się

Nie chcąc w zamian dosłownie niczego

Łzy pozamieniać w śmiech

nie ma nic bardziej cennego.

Piosenka pochodzi z płyty „ Piosenka Mądrych Dzieci”