Rozwiązujemy konflikty rówieśnicze

19 grudnia Pani Anna Bajur przeprowadziła zajęcia – w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy – pod tytułem „ Rozwiązujemy konflikty rówieśnicze.” Cele zajęć: zrozumienie czym jest konflikt ; zapoznanie uczniów z etapami rozwiązywania konfliktów; rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych; usystematyzowanie wiadomości- co utrudnia, a co ułatwia rozwiązanie konfliktów rówieśniczych. Na wstępie Pani Anna przedstawiła uczniom temat zajęć oraz cele. Kolejnym etapem było losowanie numerków i podział na zespoły. Kiedy wszyscy zajęli swoje miejsca nauczycielka wykorzystując metodę „ burza mózgów” poprosiła uczniów o zdefiniowanie słowa „ konflikt”. Uczniowie stwierdzili, że konflikt to: nieporozumienie, trudna sytuacja, niezrozumienie, kryzys, obwinianie siebie nawzajem.

Następnymi zadaniami, nad którymi pochylili się uczniowie pracujący w grupach było:

 1. Dokończenie zdania „ Trzeba rozwiązywać konflikty …
 • „ żeby nie zrobić krzywdy innym”;
 • „ żeby mieć kolegów”;
 • „ żeby nikomu nic się nie stało”;
 • „ żeby w klasie było miło”;
 • „ żeby się dalej przyjaźnić”;
 • „ jeżeli nie będziemy rozwiązywać konfliktów, będziemy tacy sami jak ci, którzy prowokują”.
 1. Poszukanie odpowiedzi na pytania:

 Co utrudnia rozwiązywanie konfliktów?

 • upór,
 • brak szczerości, zarozumiałość,
 • uprzedzenia,
 • żarty,
 • chęć dominacji
 • lekceważący stosunek
 • nie słuchanie siebie nawzajem

Co ułatwia rozwiązywanie konfliktów?

 • Słuchanie drugiej osoby
 • przyznanie się do winy
 • gotowość do porozumienia
 • rozmowa
 • zrozumienie uczuć drugiej osoby.

Następnie Pani Anna przedstawiła uczniom cztery etapy rozwiązywania konfliktów.

Etap I – Dostrzegamy konflikt i nazywam go.

Etap II – Zastanawiamy się nad różnymi sposobami rozwiązania problemu.

Etap III – Wybieramy optymalne rozwiązanie konfliktu.

Etap IV – Stosujemy wybrany sposób w praktyce.

Uczniowie wysłuchali krótkiej historii o  dwóch przyjaciółkach, które nie mogły dojść do porozumienia. Po wysłuchaniu historii  wykorzystując cztery etapy rozwiązywania konfliktu uczniowie z pomocą nauczycielki próbowali rozwiązać konflikt dwóch dziewczynek. Dzięki wsparciu Pani Anny uczestnicy zrozumieli mechanizm rozwiązywania trudnych sytuacji. I nadszedł czas na samodzielne rozwiązywanie konfliktów. Każda grupa otrzymała karteczki z opisanymi konfliktami rówieśniczymi. Zadaniem każdej grupy było rozwiązanie konfliktu przy wykorzystaniu czterech etapów. Zespoły analizowały sytuację, wspólnie szukały możliwych rozwiązań, wybierały najlepsze. Uczniowie podczas pracy współpracowali, słuchali siebie nawzajem, wspólnie analizowali każde rozwiązanie. Następnie wszystkie grupy zaprezentowały efekty swojej pracy. Na każdym etapie zajęć uczniowie byli motywowanie do podejmowania nowych wyzwań, wspierani przez nauczycielkę. Na koniec Pani Bajur zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy podsumowującej zajęcia. Pani Anna podziękowała uczniom za udział oraz wnikliwą analizę wszystkich trudnych sytuacji oraz stworzenie puli dobrych rozwiązań.

” Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa,

Żeby pójść inna drogą i raz jeszcze spróbować.

Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń,

Złapać pociąg ostatni i pojechać do marzeń…”

Św. Jan Paweł II