Procedury bezpieczeństwa

Od 25 maja br. możliwe jest organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej dla dzieci z klas 1-3 i konsultacji z nauczycielami przedmiotów dla młodzieży klas 8 oraz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Będą one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć należy uwzględnić  możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.

Zgodnie z procedurami oprócz dostarczenia zgłoszenia prosimy o wypełnienie i podpisanie ankiety kwalifikacyjnej oraz oświadczenia. Wypełnione dokumenty należy przesłać zwrotnym e-mailem na adres sekretariat@zsp1malbork.pl. Bez wypełnionego zgłoszenia, ankiety i oświadczenia dziecko nie będzie mogło być przyjęte na zajęcia.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku zagrożenia epidemicznego w naszym rejonie zajęcia opiekuńcze w świetlicy, konsultacje z nauczycielami i zajęcia rewalidacyjne mogą zostać odwołane, o czym Państwa niezwłocznie powiadomimy. Poniżej procedury. Prosimy i zapoznanie się z dokumentami.

ZSP1 Malbork – Procedura Bezpieczeństwa Szkoła

Zał. 13 klauzula RODO

Zał. 14 Procedura – rewalidacja

Zał. 15 – Procedura – edukacja wczesnoszkolna

Zał. 16 – konsultacje

Zał. 17 – egzamin 8

Zał. 18 Procedura na wypadek zakażenia

sala gimnastyczna

ankieta, oświadczenie