Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Poniżej prezentacja w tej sprawie:

Prezentacja_–_zasady_przeprowadzania_i_harmonogram_egzaminów_w_2020_r (1)

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021