Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Przemocy-stop

W dniach 16 – 20 marca w ramach programu przeciwdziałania przemocy odbył się w naszej szkole Tydzień Działań Przeciwko Agresji. Celem tego tygodnia było zwrócenie uwagi na problem agresji coraz bardziej powszechny wśród dzieci i młodzieży. Miał on pokazać uczniom niebezpieczeństwa wynikające z zachowań agresywnych, nauczyć jak zapobiegać wszelkim przejawom agresji i właściwie na nie reagować. Celem było także skłonienie do zastanowienia się nad własnym zachowaniem i dokonania jego zmian.

Tydzień przeciwdziałania agresji w naszej szkole rozpoczął się od listu zaadresowanego do uczniów, który poruszał kwestię dobrego zachowania, nadawcą listu byli nauczyciele. Pierwszego dnia uczniowie spotkali się także w auli szkoły na apelu, na którym gościły Panie z policji. Dzieci usłyszały tu o konsekwencjach, jakie niesie za sobą przemoc, zadawały gościom pytania. Kolejne dni to kolejne działania. We wtorek uczniowie malowali plakaty „ Mówiące przemocy STOP”. W środę w auli szkoły wystawiona została „ Mówiąca ściana”, na której dzieci wieszały napisane przez siebie wiersze i rymowanki o dobrym zachowaniu i zapobieganiu agresji. W czwartek w holu szkoły wystawiona został „ Skrzyneczka przeprosin”. Tu każdy, kto czuł, że powinien kogoś za coś przeprosić mógł wrzucić kartkę z przeprosinami. Kartki zostały wręczone przez listonosza adresatom. Cały tydzień zakończył piątkowy apel podsumowujący. Klasy I – III przygotowały piosenki o przyjaźni i dobrym zachowaniu, zaś klasa Vc scenkę mówiącą o tym jak radzić sobie z przemocą. Najtrudniejsze zadanie miało jury oceniające prace plastyczne dzieci. Wszyscy bardzo zaangażowali się w działania całego tygodnia. W młodszej grupie wiekowej nie dało się wyłonić zwycięzców i wszystkie dzieci otrzymały cukierki za tak wielki wkład pracy, zaś w grupie wiekowej IV- VI zwyciężyła klasa Vb.

By zjednoczyć uczniów całej szkoły, dzieci w poszczególnych dniach przychodziły ubrane w jednakowe kolory i tak:

Poniedziałek – kolor biały „ biały kolor znak pokoju, w taki sposób koniec boju”

Wtorek – kolor żółty „ żółty to zrozumienie – każdego człowieka marzenie”

Środa- kolor czerwony „ czerwony to działanie, więc działajmy razem z prawem”

Czwartek – kolor pomarańczowy „ pomarańczowy to pragnienie, więc obudźmy swe sumienie

Piątek – kolor zielony „ Przyjaźń wielka, na co dzień i od święta”

Mamy nadzieję, że po tak głęboko poruszonym problemie agresji i przemocy i tak dużym zaangażowaniu uczniów i nauczycieli właśnie taka „ Przyjaźń wielka”, a przede wszystkim szacunek i zrozumienie zapanuje pomiędzy uczniami naszej szkoły.

Patrycja Biegańska-Stawicka i Dorota Cybulska