Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Rozmowa o programie wychowawczym

W szkolnej jadalni spotkała się grupa rodziców, przedstawicieli każdej z klas naszej szkoły, aby porozmawiać o programie wychowawczym szkoły. W trakcie spotkania rodzice przypomnieli sobie jego założenia, a następnie, podczas pracy w grupach, zajęli się tymi zagadnieniami ze szczególnym uwzględnieniem fragmentu dotyczącego zasad współpracy wychowawczej z rodzicami.

Z wykorzystaniem misji, wizji oraz programu, każda z grup miała za zadanie wypisać kilka propozycji, które zacieśniłyby więzi współpracy pomiędzy rodzicami i szkołą. Wzmocnienie tych więzi wpływa pozytywnie na ujednolicenie ścieżki oddziaływań wychowawczych na linii rodzice – szkoła. Powstało wiele ciekawych propozycji, które w przyszłości na pewno okażą się pomocne w angażowaniu rodziców w życie klasy i szkoły. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Skrzoska. Zdjęcia wykonała Pani Bożena Likierska.