Sekretariat Szkoły

W związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dostęp do osobistego kontaktu z pracownikami sekretariatu będzie ograniczony.

Proszę rodziców, o przekazywanie wniosków – związanych z rekrutacją do klasy pierwszej i do przedszkola – oraz innych dokumentów szkolnych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@zsp1malbork.pl.

Proszę również o przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą (za potwierdzeniem odbioru).

O podjętych czynnościach należy powiadomić pracowników sekretariatu szkoły telefonicznie pod numerem 55 272-24-68.

Pod poniższym linkiem umieszczono ważną  informację dotyczącą rekrutacji:

http://82-200.pl/4505,AKTUALIZACJA-Informacje-dotyczace-PUBLICZNYCH-placowek-edukacyjnych-w-Malborku-w-zwiazku-z-zagrozeniem-koronawirusem.html

  Elżbieta Sumowska – dyrektor