Uczymy się zdalnie

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele naszej szkoły będą przekazywali uczniom za pomocą poczty elektronicznej w e – dzienniku, materiały do samodzielnej nauki w domu. Zapraszamy do współpracy z nauczycielami i systematycznej pracy, która będzie oceniana. Uczniom, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty polecamy korzystanie z materiałów, które usystematyzują i utrwalą Waszą wiedzę. Poniżej zamieszczamy dla Was przydatne linki:

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w Internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformach, stronach i serwisach internetowych:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Jeśli potrzebujecie pomocy możecie liczyć na wsparcie nauczycieli komunikując się z nimi poprzez dziennik elektroniczny. Mamy nadzieję, że wspólne działania pozwolą na systematyczną pracę mimo zaistniałej i trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

W trosce o Wasze zdrowie i najbliższych oraz innych ludzi prosimy, abyście ten czas spędzili w domu i stosowali się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Poniżej zamieszczamy plakaty i ikonografikę dotyczące: mycia rąk i ich dezynfekcji oraz sposoby ograniczenia ryzyka zagrożenia koronawirusem, które znaleźliśmy na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny.

2019-nCoV – infografiki (PDF)

 

Jak skutecznie dezynfekować ręce?,  Instrukcja mycia rąk mydłem i wodą – źródło Główny Inspektor Sanitarny

Sposoby ograniczenia ryzyka zagrożenia koronawirusem (plakat i ikonografika)– źródło Państwowy Zakład Higieny