Od lewej logotypy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku oraz Przedszkola nr 1 w Malborku, źródło zdjęcia: Freepik

Słoneczniki uczą się języka angielskiego

W miniony czwartek grupa Słoneczniki brała udział w zajęciach z  języka angielskiego przeprowadzonych przez Panią Natalię. Dzieci z przyjemnością uczą się języka obcego, chętnie śpiewają piosenki oraz powtarzają krótkie rymowanki. Tym razem nasze przedszkolaki miały możliwość zabawy z kolorami w języku angielskim. Brały udział w zabawach dydaktycznych i ruchowych, które miały na celu pomóc dzieciom w zapamiętaniu nazw wszystkich kolorów oraz nauczyć rozpoznawania ich w swoim otoczeniu. Wszystkie dzieci doskonale wypełniały zadania i z dużym entuzjazmem zgłaszały się do kolejnych zabaw. Segregowały zabawki i określały ich kolor w języku angielskim. Nazywały kolory na kartach, odszukiwały brakujących elementów oraz szukały wskazanych przez nauczycielkę kolorów w swojej sali. Nauka języka angielskiego jest bardzo ważna w naszej grupie.  Dzięki zajęciom dzieci nabywają kolejnych umiejętności oraz mają możliwość rozwijania kompetencji językowych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przeprowadzonych zajęć!